Zaniklý dvorec Třebekov u Jarova

Jarov - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: středověk

Stručné představení

Lesní hájovna a výrazné terénní pozůstatky zaniklého středověkého hospodářského dvora s tvrzí.

Historie

V lesích mezi Jarovem a Hromnicemi, asi 1,5 km jihozápadně od Jarova, se nachází lesní samota Třebekov. Jedná se o starou roubenou hájovnu vystavěnou v roce 1760 na místě, kam bývá lokalizována zaniklá středověká vesnice stejného jména. V hájovně se v roce 1815 narodil František Alexandr Heber, autor prvního systematicky pojatého díla o českých hradech.

Asi 300 m jižně od bývalé třebekovské hájovny lze na pravém břehu potoka Bělidlo narazit na výrazné terénní pozůstatky zaniklého středověkého hospodářského dvora s tvrzí (lokalita se někdy uvádí také pod názvem Třebokov). Tvrz byla situována na terénní hraně nad potokem při severovýchodním vjezdu do areálu dvora a dnes ji připomíná přibližně čtvercová destrukce obklopená příkopem. V roce 1250 se lokalita Třebekov připomíná jako vesnice v majetku cisterciáckého kláštera v Plasích. Dvůr s tvrzí zde vznikl až následně, archeologické nálezy dokládají jeho život ve 14. a 15. století, kdy několikrát změnil majitele. V 16. století se v písemných pramenech dvůr i vesnice uvádějí jako pusté. Starší literatura nesprávně zaměňovala relikty dvora a tvrze Třebekov za pozůstatky hradu Železnice.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.