zaniklý panský dvůr

Čermná
Romanticky působící vesnice s dochovanou lidovou architekturou.

Ostrovec
Pro své stavebně-historické, památkové a urbanistické hodnoty byl Ostrovec prohlášen v roce 1994 vesnickou památkovou rezervací.

Zaniklý dvorec Třebekov u Jarova
Lesní hájovna a výrazné terénní pozůstatky zaniklého středověkého hospodářského dvora s tvrzí.