roubená hájovna

Zaniklý dvorec Třebekov u Jarova
Lesní hájovna a výrazné terénní pozůstatky zaniklého středověkého hospodářského dvora s tvrzí.