František Alexandr Heber

Jarov
Cenný soubor lidové architektury ve vesnické památkové rezervaci.

Tvrziště Hamouz u Zvíkovce
V prostoru tvrziště byl později vybudován dominikální dvůr.

Zaniklý dvorec Třebekov u Jarova
Lesní hájovna a výrazné terénní pozůstatky zaniklého středověkého hospodářského dvora s tvrzí.

Zbiroh
Městečko s přístupným zámkem na místě původního hradu, s kostelem a zajímavou lidovou architekturou.