zaniklá tvrz

Bezvěrov
Rozlehlá ves s pozůstatky sklářských provozů a zaniklou tvrzí.

Čečovice
Vesnice s gotickým kostelem sv. Mikuláše, architektonicky unikátní cihlovou stavbou s bohatou kamenickou výzdobou.

Fara v Poběžovicích (čp. 54)
Patrová stavba s valbovou střechou, snad na místě původní tvrze.

Hlince
Cenný soubor lidové architektury v malebné krajině. Od roku 1995 vesnická památková zóna.

Horšov
Obec, která dala název Horšovskému Týnu, do poloviny 13. století sídlo arcijáhnů, zástupců biskupa.

Horšovská obora s poplužním dvorem
Obora pro chov vysoké zvěře.

Hospodářský dvůr v Plešnicích (čp. 1)
Rozsáhlý areál ze tří stran uzavřeného hospodářského dvora.

Jarov
Cenný soubor lidové architektury ve vesnické památkové rezervaci.

Kostel sv. Blažeje ve Vysoké Libyni
Gotický kostel sv. Blažeje na severozápadním okraji návsi.

Kostel sv. Vojtěcha ve Vejprnicích
Historickému jádru vsi dominuje barokní kostel sv. Vojtěcha, situovaný i s farou na vyvýšenině s bývalým hřbitovem na severovýchodním okraji jádra.

Plešnice
Sídlo vladyků z Nečtin, poblíž zřícenina hradu Buben.

Podmokly
Historické jádro vsi bylo pro své mimořádné památkové, stavebně-historické a urbanistické kvality prohlášeno v roce 1995 vesnickou památkovou zónou.

Přívětice
Kostel sv. Martina je dominantou obce, která se také ujala jeho oprav.

Tvrziště Hamouz u Zvíkovce
V prostoru tvrziště byl později vybudován dominikální dvůr.

Tvrziště Rovný u Drahoňova Újezda
Dodnes jsou v terénu patrné pozůstatky tvrze.

Újezd Svatého Kříže
Místo se slavnou minulostí, stával zde zámek, který hostil sourozence Mánesovi. Je zde gotický kostel, který dal obci jméno.

Vidice
Vesnice s málo známým, kdysi poutním kostelem sv. Apoleny.

Zámek Hřešihlavy (čp. 1)
Zámek z 18. století patrně na místě původní tvrze.

Zámek v Terešově
Zámek byl postaven zřejmě kolem roku 1730 pro Jana Křtitele z Bredy na místě starší tvrze.

Zaniklá tvrz Čívice
Zaniklá tvrz v obci, další na místě dnešního Bertina dvora.