Hospoda Na Dyškánce v Hadačce (čp. 12)

Hadačka - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Veřejné stavby
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Areál zájezdního hostince stojí na severním konci obce a tvoří její dominantu.

Historie

Areál zájezdního hostince stojí na severním konci obce a tvoří její dominantu. Uvažuje se, že autorem stavby z roku 1756 je Eugen Dominik Kondel, syn slavného stavitele ve službách plaského kláštera Matěje Ondřeje Kondela. Na spojení s plaským klášterem ukazuje také tympanon se znakem plaského opata Fortunáta Hartmanna nad průjezdem. V areálu barokního hostince jsou kromě vlastní novější budovy hostince „Na Dyškánce“ ještě chlévy, kolny a stodoly. Název je snad zkomoleným názvem předchozí krčmy Na Toskánce, ve které mohli pobývat toskánští zedníci při renesanční přestavbě dvora Sechutice.

Fotografie

Hospoda Na Dyškánce v Hadačce (čp. 12)