Eugen Dominik Kondel

Hospoda Na Dyškánce v Hadačce (čp. 12)
Areál zájezdního hostince stojí na severním konci obce, a tvoří její dominantu.

Klášter servitů s kostelem Sedmibolestné Panny Marie v Rabštejně nad Střelou (čp. 2)
Areál bývalého kláštera servitů, nyní v soukromých rukou.

Kostel sv. Ducha ve Všerubech
Gotický kostel sv. Ducha, připomínaný již k roku 1365.

Kostel sv. Petra a Pavla v Líšťanech
Areál kostela a fary uzavírá severní, nejvýše položený okraj vsi a tvoří její dominantu.