Sechutice

Hospoda Na Dyškánce v Hadačce (čp. 12)
Areál zájezdního hostince stojí na severním konci obce, a tvoří její dominantu.

Komponovaná krajina Plaska
Otevřenou krajinu polidšťují kapličky, boží muka, sochy, křížky a další drobné sakrální památky stavěné u cest pro ochranu poutníků i jako připomínky dávných událostí.