Městské domy v Nepomuku (čp. 3, 30, 73, 179, 185)

Nepomuk - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: gotika, renesance, baroko, klasicismus
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

V Nepomuku najdeme větší množství historicky cenných městských domů. Mezi nimi vynikají stavby čp. 3, 30, 73, 179 nebo 185. V domě čp. 179 bývala umístěna škola. Jádro domu čp. 185 pochází ze 14. století. 

Historie

Podobu Nepomuku ovlivnila poloha na křižovatce důležitých dálkových cest. Ta dala vzniknout současnému náměstí Augustina Němejce, které se stalo centrem lokality. Starší Přesanice se rozkládaly kolem dnešního Přesanického náměstí. Náměstí Augustina Němejce je vymezeno řadou většinou patrových domů, které pocházejí až z období po velkém požáru v roce 1686. Jihozápadní strana náměstí byla v 80. letech 20. století narušena demolicí původních domů, na jejichž místě byl vedle kostela sv. Jana Nepomuckého vystavěn novodobý obchodní dům. Dominantou náměstí je budova bývalé piaristické koleje (čp. 127), stojí zde radnice (čp. 63) i zajímavá kašna. Cenné domy najdeme také v přilehlých ulicích.   

Městský dům čp. 3 s lichoběžníkovým půdorysem a zděnou branou najdeme vedle budovy arciděkanství na Přesanickém náměstí při ústí Plzeňské ulice. Asymetrické průčelí má v přízemí dvě různě velká okna. V dolní části štítu jsou dvě malá okna, ve středu horní části oválné okénko. Dvůr je vymezen domem a protilehlou stodolou, po stranách objektem arciděkanství a stěnou sousední kolny.   

Dům čp. 30 stojí v Zelenodolské ulici. Jedná se o barokní jednopodlažní dům s průjezdem a polovalbovou střechou. Levou částí domu prochází průjezd, ze kterého se vstupuje do místností vpravo. Kromě světnice je zde černá kuchyně a komora. Ve štítu jsou dveře vedoucí na půdu. Za domem je dvorek a hospodářské objekty.

Městský dům čp. 73 se rozkládá v horní části náměstí Augustina Němejce při ústí Zelenohorské ulice. Dům opakovaně vyhořel. V 19. století tady bylo perníkářství. Tradice rodinného cukrářství byla obnovena ve 20. letech 20. století. Z této doby se dochovaly výlohy. Dům s mansardovou střechou byl v nedávné době poškozen necitlivými úpravami. V interiéru se zachovalo barokní dveřní ostění.

Dům čp. 179 najdeme na Přesanickém náměstí na rohu mezi Plzeňskou ulicí a ulicí Jakuba Jana Ryby. V letech 1699–1701 byla na tomto místě dle pokynu Václava Vojtěcha ze Šternberka vystavěna zděná škola. V roce 1785 byla prodána a poté využívána jako obytný dům. Až do 60. let 20. století se dochovaly barokní vstupní dveře označené letopočtem 1701. Jedná se o patrový dům s polovalbovou střechou.

Dům U Lípy čp. 185 stojí na Přesanickém náměstí poblíž hlavní silnice. Podle některých informací byla v tomto domě původní nepomucká rychta a hostinec. Jeho jádro je datováno do let 1360–1370. Dům je opatřen výrazným barokně tvarovaným štítem a zaklenutou bránou vedoucí do dvora. Po roce 2000 probíhala rekonstrukce, jež nebyla dosud dokončena. 

Všechny uvedené domy jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek. Z dalších zajímavých objektů můžeme zmínit domy čp. 8, 164 a 170 v Plzeňské ulici, dům čp. 35 v Zelenodolské ulici, domky čp. 37 a 214 na rozhraní ulic U Potoka a Myslivecká. Na náměstí jsou cenné domy čp. 72, 92, 129, 148, 150, 152. Dále je to ještě dům čp. 78 v Zelenohorské ulici, čp. 109 v ulici Jirky Kubíka nebo dům čp. 142 v Husově ulici. 

Fotografie

Městské domy v Nepomuku (čp. 3, 30, 73, 179, 185)Městské domy v Nepomuku (čp. 3, 30, 73, 179, 185)Městské domy v Nepomuku (čp. 3, 30, 73, 179, 185)Městské domy v Nepomuku (čp. 3, 30, 73, 179, 185)Městské domy v Nepomuku (čp. 3, 30, 73, 179, 185)