rychta

Městské domy v Nepomuku (čp. 3, 30, 73, 179, 185)
V Nepomuku najdeme větší množství historicky cenných městských domů. Mezi nimi vynikají stavby čp. 3, 30, 73, 179 nebo 185. V domě čp. 179 bývala umístěna škola. Jádro domu čp. 185 pochází ze 14. století. 

Plzeň-Lobzy
Městská část Lobzy, nacházející se východně od historického jádra, byla připojena k Plzni v roce 1924. Až do 19. století šlo o drobnou ves s několika zemědělskými usedlostmi a rychtou.

Venkovské usedlosti v Draženově (čp. 5, 8, 128)
Draženovská lidová architektura patří k těm nejznámějším a nejhodnotnějším.