hostinec

Blovice
Blovice představují jedno z hlavních center okresu Plzeň-jih. První zmínka pochází z roku 1284. Mezi zajímavé památky patří kostel sv. Jana Evangelisty. Významným rodákem je autor československé státní vlajky Jaroslav Kursa.

Historické jádro vsi Zahrádka
V Zahrádce najdeme řadu cenných venkovských stavení. V roce 1995 zde byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Kaple sv. Vojtěcha v Kasejovicích
Nedaleko Kasejovic se v lokalitě zvané Bouček nachází kaple sv. Vojtěcha, jež byla podle tradice postavena u studánky s léčivou vodou.

Klášter
Obec Klášter se rozkládá nedaleko Nepomuku pod vrchem Zelenou horou, na níž stojí stejnojmenný zámek. V obci jsou dodnes patrné pozůstatky cisterciáckého kláštera Pomuk, který byl zničen v době husitských válek.

Městské domy v Nepomuku (čp. 3, 30, 73, 179, 185)
V Nepomuku najdeme větší množství historicky cenných městských domů. Mezi nimi vynikají stavby čp. 3, 30, 73, 179 nebo 185. V domě čp. 179 bývala umístěna škola. Jádro domu čp. 185 pochází ze 14. století. 

Radčice
Radčice, dnes severozápadní část plzeňské aglomerace, patřily ve středověku plaskému klášteru a posléze Točníkům z Křimic. Cenný soubor venkovské architektury poškodil zásah spojeneckými bombami v roce 1943.  

Radnice v Nečtinech (čp. 1)
Budova dnes slouží jako hostinec a společenský sál.

Radnice v Nýrsku (čp. 81)
Raně barokní měšťanský dům vystavěný za Koců z Dobrše sloužil jako vrchnostenský hostinec i továrna na prádlo.

Stará pošta ve Stodě (čp. 12)
Dům staré pošty ve Stodě pochází z roku 1747. V roce 1799 tady přenocoval známý ruský vojevůdce Alexandr Vasiljevič Suvorov.   

Tvrz Měcholupy (čp. 1)
Malá vodní tvrz stojící nedaleko bývalého klasicistního zámku ve vesničce Měcholupy u Klatov byla na přelomu 15. a 16. století přestavěna v zajímavý renesanční zámek, který od konce 17. století vlastnil řád maltézských rytířů.

Venkovské usedlosti v Třímanech (čp. 8, 17)
Hospodářské usedlosti z 19. století.

Zbytky tvrze v Nezdicích (čp. 60)
Pozůstatky tvrze najdeme v Nezdicích v areálu hostince čp. 60.