Děkanství v Nepomuku (čp. 1)

Nepomuk - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - fary
stavební sloh: baroko, rokoko, neobaroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Rozlehlá budova nepomuckého arciděkanství se nachází vedle kostela sv. Jakuba Většího. Stavba pochází z roku 1678. V části objektu dnes sídlí Svatojánské muzeum.  

Historie

Faru v Nepomuku máme doloženu k roku 1369. Je pravděpodobné, že vznikla záhy po kostelu sv. Jakuba Většího, jehož počátky sahají do 12. století. V 17. století byla fara povýšena na děkanství. Nová barokní stavba pochází z roku 1678. Nachází se v sousedství kostela sv. Jakuba Většího. Při požáru roku 1746 byl objekt poškozen. Plány na obnovu zpracoval pravděpodobně Kilián Ignác Dientzenhofer. V roce 1929 došlo při příležitosti svatojánského jubilea k povýšení na arciděkanství. Po roce 1929 bylo v objektu vybudováno Církevní museum svatojánských a jiných církevních památek, jehož zakladatelem byl děkan Jan Strnad. Muzeum bylo zrušeno po roce 1948. V letech 1961–1989 tady sídlilo Vlastivědné muzeum Nepomucka a v roce 2015 bylo opětovně otevřeno Svatojánské muzeum.   

Jedná se o velkou patrovou budovu s obdélným půdorysem a výraznou mansardovou střechou. Ve středu je průjezd lemovaný barokním štukovým portálem. Nad portálem je sdružené okno s plochou šambránou s dvojicí uší. Fasáda je ozdobena lesénovým řádem, novobarokními štukovými články a slunečními hodinami. V průjezdu se nalézají cenné fragmenty ze zničeného cisterciáckého kláštera, který existoval do husitských válek na místě dnešní obce Klášter. Ty sem byly umístěny v době, kdy byla stavba využívána jako muzeum. Část budovy je podsklepena. Přízemní místnosti jsou zaklenuty jedním polem barokní křížové klenby, průjezd má pole dvě. Patro je plochostropé s fabiony. V interiérech se dochovaly barokní dveře se zdobenými závěsy a tepanými zámky, v jedné z místností v patře pak kachlová rokoková kamna z 2. poloviny 18. století. Za objektem arciděkanství, který je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek, najdeme rozlehlý hospodářský areál.

Budova je sídlem Římskokatolické farnosti – arciděkanství Nepomuk, jež je součástí českobudějovické diecéze a patří do vikariátu Sušice-Nepomuk.

Fotografie

Děkanství v Nepomuku (čp. 1)