Boží muka, sochy Krista Trpitele, Panny Marie a sv. Vojtěcha a kašna v Nepomuku

Nepomuk - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

V Nepomuku najdeme boží muka, sochy Krista Trpitele a Panny Marie, barokní sloup se sochou sv. Vojtěcha před budovou arciděkanství a kašnu se sochou Panny Marie na náměstí.  

Historie

V Třebčické ulici v Nepomuku stojí u plotu domu čp. 361 na staré písecké cestě tzv. turecká boží muka, spojovaná s Ladislavem ze Šternberka, který se na přelomu 16. a 17. století účastnil bojů s Turky v Uhrách. Boží muka mají být vzpomínkou na místní rekruty padlé při uvedeném tažení. Jednoduchý pilíř je členěn čtyřmi římsami. Na vrcholu je stanová stříška. Ve výklencích bývaly obrázky zemských patronů, které byly po letech opět obnoveny. Při silnici ve směru na Mileč stojí tzv. chlebíčková boží muka. Název je odvozen od pověsti, podle které dvě sestry v době hladu vyměnily louku za dva bochníky chleba. Čtyřhranný sloup stojí na kvádrovém soklu. Na sloupu jsou výstupky a na vrcholu je umístěn kříž. Poškozené okolní lípy byly v roce 2006 nahrazeny mladými stromky.

Barokní socha Krista Trpitele v podživotní velikosti pochází z roku 1767. Na podstavci je umístěn Kristus v plášti a bederní roušce s trnovou korunou na hlavě. Pravou ruku má v lokti zapřenou o stehno a opírá o ni mírně nakloněnou hlavu. Levá ruka je opřena o koleno. Socha bývala umístěna v zahradě u sokolovny, dnes stojí u kostela sv. Jana Nepomuckého

Barokní socha Panny Marie vznikla v roce 1688, kdy ji dal před svým domem vztyčit zelenohorský hejtman Daniel František Táborský z Hirschenfeldu. Stávala naproti budově čp. 76, ale v 80. letech 20. století byla přenesena před arciděkanství. Dnes je umístěna ve výklenkové kapličce v ohradní zdi kostela sv. Jakuba Většího

Před budovou arciděkanství stojí barokní sloup se sochou sv. Vojtěcha z roku 1672, který byl zhotoven na náklady Václava Vojtěcha ze Šternberka. Světec je znázorněn v biskupském oděvu, pravou ruku má zvednutou k požehnání. V levé ruce drží knihu a současně jí přidržuje zlacenou berlu. Původně stávala na náměstí Augustina Němejce, později byla přesunuta.  

Na náměstí Augustina Němejce najdeme kašnu se sochou Panny Marie z roku 1867. Na těle kašny jsou umístěny mosazné štíty, na jižní straně je ve štítu český lev, na severní znak města.

Chlebíčková boží muka, sochy i kašna jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek. 

Fotografie

Boží muka, sochy Krista Trpitele, Panny Marie a sv. Vojtěcha a kašna v NepomukuBoží muka, sochy Krista Trpitele, Panny Marie a sv. Vojtěcha a kašna v Nepomuku