Kostel sv. Mikuláše v Úboči

Úboč - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: románský sloh
historická epocha: středověk

Stručné představení

Románský kostel ze 13. století a vedle něj fara z let 1726-1727.

Historie

V někdejší Dolní Úboči stojí v jádru románský kostel ze 13. století. Do této doby se svou architekturou hlásí loď a hranolová věž, presbytář je gotický ze 14. století. Intenzivní stavební úpravy kostela probíhaly prakticky po celou druhou polovinu 18. století z iniciativy a za finanční podpory ředitele vrchnostenského úřadu v Chudenicích Václava Podivína Holečka (např. v roce 1763 byla ke kostelu přistavěna kaple sv. Anny). Postavena byla také barokní fara v letech 1736-1727 podle projektu F. M. Kaňky. K dalším rozsáhlým úpravám kostela došlo v 19. století: v letech 1851–1852 byla o jedno patro zvýšena věž, patrně roku 1879 byly zakoupeny nové varhany. Farář P. Bedřich Vodička (v úřadu v letech 1896–1915) zorganizoval sbírku na nový oltář v novogotickém slohu, který nahradil starý barokní. Obraz sv. Mikuláše na hlavním oltáři je dílem známého malíře a ilustrátora Adolfa Liebschera (ilustroval např. knihy o hradech Augusta Sedláčka). Na novém oltáři pracoval také Antonín Cechner, učitel na slavné sochařské škole v Hořicích, který navrhoval i další zařízení pro kostel (gotizující křtitelnici, oltář Panny Marie a sv. Anny, Boží hrob). Poslední velká oprava kostela proběhla v roce 1994, kdy byla opravena střecha a fasáda, drobné úpravy v interiéru následovaly v roce 1997.

Fotografie

Kostel sv. Mikuláše v ÚbočiKostel sv. Mikuláše v ÚbočiKostel sv. Mikuláše v Úboči