Fara v Úboči (čp. 1)

Úboč - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - fary
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Barokní fara s mansardovou střechou.

Historie

Barokní fara s mansardovou střechou byla postavena v letech 1726–1727. Vznikla podle projektu známého barokního architekta Františka Maxmiliána Kaňky, který navrhoval i další stavby pro Černíny nejen na chudenickém panství. Dnes je budova fary v soukromých rukou. Ve farní zahradě jsou patrné stopy (zbytky valů a příkopů) po někdejší středověké tvrzi rytířů z Úboče.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fara v Úboči (čp. 1)Fara v Úboči (čp. 1)