hranolová věž

Kostel sv. Maří Magdalény v Druztové
Gotický kostel sv. Maří Magdalény ze třetí čtvrtiny 14. století.

Kostel sv. Mikuláše v Úboči
Románský kostel ze 13. století. Vedle kostela fara z let 1726-1727.