Chudenice

Chudenice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Městečko vzniklo ve 13. století jako rodové sídlo Černínů z Chudenic, kteří jej drželi až do poloviny 20. století. Vedle vlastní černínské rezidence se v malebné chudenické krajině nachází řada dalších významných pamětihodností.  

http://www.chudenice.info

Památky v oblasti

Fara v Chudenicích (čp. 2)

Fara v Chudenicích (čp. 2)
Na chudenické návsi se nachází barokní fara s mansardovou střechou a kamenným ostěním, které lemuje portály a okna. 

Fotografie neexistuje.

Kaple sv. Anny v Chudenicích
Pozdně barokní hřbitovní kaple sv. Anny se nachází jihozápadně od městečka.

Komponovaná krajina Chudenicka

Komponovaná krajina Chudenicka
Unikátní, člověkem formovaná a udržovaná krajina Chudenicka inspirovala nejednu významnou osobnost a dodnes je obdivuhodným krajinným prvkem.

Kostel sv. Jana Křtitele v Chudenicích

Kostel sv. Jana Křtitele v Chudenicích
Nejstarší chudenická sakrální stavba byla uváděna jako farní kostel již v polovině 14. století. Její interiér zdobí oltářní archa od proslulého Mistra chudenického oltáře.  

Venkovské usedlosti v Chudenicích (čp. 15, 18, 28, 54, 58)

Venkovské usedlosti v Chudenicích (čp. 15, 18, 28, 54, 58)
Charakteristickým prvkem chudenického náměstí jsou malebné venkovské usedlosti, reprezentativní ukázka lidové architektury Klatovska.

Zámek Chudenice (čp. 1)

Zámek Chudenice (čp. 1)
Rezidenční sídlo Černínů z Chudenic do této podoby přestavěl v roce 1776 Carlo Ballinga. Dnes zde můžeme obdivovat vedle muzea Josefa Dobrovského především původní interiéry a pozoruhodný „andělský pokoj“.

Historie

Přibližně 11 km severozápadně od Klatov se v malebném šumavském podhůří nachází městečko, jehož historie byla po více než 600 let spojena s jedním jediným rodem. Černínové z Chudenic, kteří se z původně nevýznamné drobné místní šlechty vypracovali mezi nejbohatší panské české rody, zde sídlili již před rokem 1291. Prvním známým majitelem panství byl jakýsi Drslav z Chudenic, za nějž tu již prokazatelně stál farní kostel, který později ozdobil cenným renesančním oltářem proslulý Mistr chudenického oltáře. Vlastní stavbu původní středověké tvrze, jejíž pozůstatky jsou patrné ve hmotě dnešního zámku, však klademe až do poloviny 14. století. Je sice velmi pravděpodobné, že tu již dříve stávalo nějaké šlechtické sídlo, avšak prameny o jeho existenci mlčí.

Právě tak, jak rostl význam a moc pánů z Chudenic, vzkvétaly i Chudenice. Černínové jako úspěšní správci, politici i hospodáři tak již koncem 16. století dosáhli povýšení Chudenic na městečko, jenž se mohlo pyšnit vlastním erbem, pečetí i trhovým právem. Rozsáhlé chudenické panství, které již v 17. století mělo vedle vlastního městečka ještě 12 vsí, však prožívalo po 30leté válce těžké časy. V roce 1666 se totiž sice podařilo Janu Heřmanu Černínovi spojit tou dobou ve dvě části rozdělené panství, avšak o 12 let později se natolik zadlužil, že byl jeho majetek soudně odhadnut a připraven k prodeji. Aby však nedošlo ke ztrátě rodového sídla, odkoupil jej Humprecht Jan Černín z Chudenic, s nímž se na Chudenice vrátila nedrahovická větev Černínů sídlící na Jindřichově Hradci. Poměrně složitou situaci navíc ještě zkomplikoval revoluční rok 1680, kdy byl Humprecht nucen vypořádat se, podobně jako řada jiných vrchností, se vzpourou poddaných, kteří se dožadovali zrušení poddanství. I toto složité období se však podařilo Černínům se ctí překonat a nadále dbali na rozkvět svého panství, které v polovině 19. století čítalo již neuvěřitelných 45 vesnic a dvě městečka. Během dlouhého 19. století v Chudenicích také pobývala řada významných osobností, mezi nimiž vyniká Josef Dobrovský či rodák Jaroslav Kvapil. V držení Černínů zůstali Chudenice až do konce 2. světové války, kdy byl Eugenu III. Černínovi konfiskován veškerý majetek. Poslední chudenický pán sice nebyl obviněn z kolaborace, ale jako na německého státního příslušníka se na něj vztahovaly Benešovy dekrety.

Dnes mají Chudenice přes 600 obyvatel a spravují okolní vsi Lučice, Býšov, Slatinu a Bezpravovice. Vedle zemědělství je důležitým zdrojem obecních příjmů také turistický ruch. K návštěvě Chudenic totiž láká nejen chudenický zámek s muzeem Josefa Dobrovského, ale i kostel sv. Jana Křtitele s oltářní archou Mistra chudenického oltáře, rozhledna Bolfánek, Americká zahrada, Rusalčino jezírko či zámek Lázeň.

Významné pověsti

Ďáblovo proroctví

Rozhledna Bolfánek dodnes připomíná kostel sv. Wolfganga, k němuž se váže velmi stará pověst. Kostel dostal své jméno podle řezenského biskupa Wolfganga, který se tudy vracel po vysvěcení prvního českého biskupa Dětmara. Během odpočinku na vrchu Žďár jej zdejší krajina natolik zaujala, že se rozhodl vystavět zde kostel. Avšak ďábel jeho záměru nepřál a každý den pobořil vše, co dělníci postavili. Zoufalý Wolfgang se nakonec odhodlal k vyjednávání a ďáblovi slíbil, že mu bude patřit první živá duše, která do kostela vejde. Ďábel se s takovou smlouvou spokojil a nechal Wolfganga dílo dokončit. Když byl ovšem kostel postavený, objevil se jako první ve dveřích vlk. Rozzuřený čert za hromového rachotu zmizel dírou ve skále a stihl ještě pronést kletbu, podle které prý nastane konec světa, až se onen skalní otvor rozšíří natolik, že jím projde člověk.  

Významné události

Pobyt Josefa Dobrovského v Chudenicích

Josef Dobrovský přijel do Chudenic na pozvání majitele panství Eugena Černína, který jakožto proslulý vzdělanec udržoval kontakty s významnými osobnostmi české vědy. Dobrovský do Chudenic poprvé zavítal v roce 1817 a od roku 1820 tu pobýval pravidelně každé léto. Při své první návštěvě tu hned vzbudil značný rozruch, neboť místní si mysleli, že je to samotný Josef II., císaře jim totiž Dobrovský připomínal nejen vzhledem, ale i dobrosrdečnou povahou.

Dobrovský si místní krajinu zamiloval, měl zde čas nejen nerušeně bádat, ale podnikal také dlouhé vycházky do okolí. Spolu s majitelem chudenického panství sdílel rovněž lásku k archeologii, a tak vedle povrchových sběrů uskutečnil s hrabětem dokonce průzkum mohyl u Košenic. Během svého pobytu zde údajně také odsloužil staroslověnskou mši v odsvěceném kostele sv. Wolfganga doprovázenou zpěvem písně Hospodine, pomyluj ny. Význam jeho chudenického pobytu dnes dokládá i expozice ve starém chudenickém zámku mapující jeho život a dílo.  

Významné osobnosti

Jan Roubal

1880 až 1971

Fotografie

Fara v Chudenicích (čp. 2)Komponovaná krajina ChudenickaKostel sv. Jana Křtitele v ChudenicíchVenkovské usedlosti v Chudenicích (čp. 15, 18, 28, 54, 58)Zámek Chudenice (čp. 1)