varhany

Českobratrský sbor v Merklíně
V roce 1930 byla v Merklíně zahájena stavba českobratrského kostela, který byl pod názvem Husova kaple slavnostně otevřen roku 1931.

Kostel Církve československé husitské s farou v Plzni-Jižním předměstí
Připomínkou působení německého obyvatelstva v Plzni je kostel Sboru Dr. Karla Farského s přilehlou farou, který v duchu stylového eklekticismu vystavěl v polovině 19. století Václav Daniel.

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého najdeme v Nepomuku blízko náměstí. Vystavěn byl na místě údajného světcova rodného domu. Janova socha vévodí hlavnímu oltáři.

Kostel sv. Markéty ve Vsi Touškově
Ve Vsi Touškově najdeme kostel sv. Markéty, který je jako farní zmiňován již roku 1352.

Kostel sv. Mikuláše v Úboči
Románský kostel ze 13. století. Vedle kostela fara z let 1726-1727.

Kostel sv. Mikuláše ve Zdemyslicích
Původně gotický kostel sv. Mikuláše ve Zdemyslicích ze 14. století byl později upraven barokně a novogoticky.

Kostel sv. Petra a Pavla v Holýšově
První písemná zmínka z roku 1352.

Kostel sv. Petra a Pavla v Milči
Barokní kostel sv. Petra a Pavla je dominantou obce Mileč. K obrazu sv. Barbory dříve směřovalo mnoho poutníků.