Hlohovice

Hlohovice - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Dominantou obce Hlohovice je bezesporu barokní kostel Nejsvětější Trojice postavený v první polovině 18. století.

www.hlohovice.cz

Památky v oblasti

Kostel Nejsvětější Trojice v Hlohovicích

Kostel Nejsvětější Trojice v Hlohovicích
Kostel byl postaven v letech 1727–1734 podle projektu architekta Františka Ignáce Prée.

Historie

Větší část Hlohovic tvořilo několik manských dvorů, ty sloužily k obraně hradu Křivoklátu a jejich majitelé byli svobodní. V roce 1497 byly listinou Vladislava II. přesněji určeny povinnosti manů k vrchnosti. Hlohovické manství zaniklo roku 1685 po prodeji Křivoklátu Valdštejnům. Ke křivoklátskému panství náležely Hlohovice až do roku 1848. V Hlohovicích byla původně fara, ale za třicetileté války osiřela a byla administrována z Drahoňova Újezda. V roce 1857 se staly Hlohovice znovu sídlem farnosti.

Fotografie

HlohoviceKostel Nejsvětější Trojice v Hlohovicích