kostel Nejsvětější Trojice

Hlohovice
Dominantou obce Hlohovice je bezesporu barokní kostel Nejsvětější Trojice postavený v první polovině 18. století.

Kostel Nejsvětější Trojice v Mlečicích
Původně gotický jednolodní kostel s věží v ose západního průčelí s polygonálně uzavřeným presbytářem.

Mešno
Kostel Nejsvětější Trojice je dominantou nejen obce, ale celého okolí.

Mlečice
Dominantou obce je původně gotický kostel Nejsvětější Trojice.

Rokycany
Střed města Rokycany byl vyhlášen v roce 1992 městskou památkovou zónou, na území města je v současné době 45 nemovitých kulturních památek.