František Prášek

Hlohovice
Dominantou obce Hlohovice je bezesporu barokní kostel Nejsvětější Trojice postavený v první polovině 18. století.