František Ignác Prée

Hlohovice
Dominantou obce Hlohovice je bezesporu barokní kostel Nejsvětější Trojice postavený v první polovině 18. století.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích
Dominantou Přeštic a okolí je monumentální barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie vystavěný dle návrhu architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera a v roce 2008 prohlášený za národní kulturní památku.

Kostel Nejsvětější Trojice v Hlohovicích
Kostel byl postaven v letech 1727–1734 podle projektu architekta Františka Ignáce Prée.

Kostel sv. Prokopa v Nezdicích
V Nezdicích najdeme kostel sv. Prokopa. Původně gotická stavba byla později upravena barokně.

Kostel sv. Václava v Žinkovech
V centru žinkovské návsi najdeme barokní kostel sv. Václava. Ohradní zeď zdobí vzácný soubor soch od Lazara Widemanna.