Drahoňův Újezd

Drahoňův Újezd - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

O Drahoňově Újezdě pochází první písemná zpráva z roku 1352. Ve vesnici, která je památkovou zónou, se zachoval cenný soubor staveb lidové architektury.

www.drahonuv-ujezd.cz

Památky v oblasti

Fara v Drahoňově Újezdě (čp. 1)

Fara v Drahoňově Újezdě (čp. 1)
Pozdně barokní objekt z druhé poloviny 18. století, později s klasicistně upravenými fasádami.

Kostel sv. Jakuba v Drahoňově Újezdě

Kostel sv. Jakuba v Drahoňově Újezdě
Jednolodní gotický kostel patrně z doby těsně před polovinou 14. století. Západně od kostela je budova pozdně barokní fary.

Fotografie neexistuje.

Tvrziště Rovný u Drahoňova Újezda
Dodnes jsou v terénu patrné pozůstatky tvrze.

Venkovské usedlosti v Drahoňově Újezdě (čp. 3, 6)

Venkovské usedlosti v Drahoňově Újezdě (čp. 3, 6)
Dvě venkovské usedlosti z 18. století.

Historie

První zmínka se váže k placení desátku ze zdejšího kostela. Postupně se ve vesnici vytvořily dva statky a v polovině 15. století i dvě tvrze. Jedna stála na místě bývalé školy pod kostelem, v roce 1549 jí zakoupili Lobkovicové sídlící na Zbirohu a postupně zanikla. Druhá stávala u dvora při cestě do Chotětína. Kromě části Újezda k ní patřilo několik vsí a statků v okolí. Jejím majitelem byl počátkem 16. století Vratislav z Mitrovic. První písemná zpráva o ní pochází z roku 1535. Mitrovští prodali roku 1585 tvrz, dvůr a část Újezda Ladislavu staršímu z Lobkovic na Zbiroze. Neobývaná tvrz se změnila v sýpku, později přestavěná na dům čp. 46.
V polovině 17. století žili v Újezdě 3 sedláci a 8 chalupníků, jedna usedlost byla pustá. V roce 1670 byla pustá usedlost již obydlena, neboť tu nacházíme 13 hospodářů včetně mlýna pod vsí a hospody. Na počátku 18. století tady žilo 74 věřících. Krátce po polovině 18. století se zde hospodařilo na 13 usedlostech, znovu je připomínán mlýn a pila. Obecní úřad zde byl zřízen roku 1850.

Významné osobnosti

Vojtěch Nejedlý

1772-1844

Fotografie

Drahoňův ÚjezdDrahoňův ÚjezdDrahoňův ÚjezdFara v Drahoňově Újezdě (čp. 1)Kostel sv. Jakuba v Drahoňově ÚjezděVenkovské usedlosti v Drahoňově Újezdě (čp. 3, 6)