zvonice

Bezděkov
Bezděkov je malá vesnice nedaleko Kasejovic. První zmínka pochází z roku 1252.

Dobřany
První písemná zmínka o Dobřanech pochází z roku 1243. Ve městě najdeme řadu zajímavých památek, historické jádro bylo v roce 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou. 

Hlohovice
Dominantou obce Hlohovice je bezesporu barokní kostel Nejsvětější Trojice postavený v první polovině 18. století.

Horšovský Týn
Městská památková rezervace se známým renesančním zámkem, který nabízí několik prohlídkových okruhů i příležitostné výstavy.

Kaple Panny Marie v Lučišti
Na návsi v Lučišti najdeme kapli Panny Marie pocházející z doby kolem roku 1800.

Kaple sv. Ludmily v Chlumu
Malá kaplička postavena roku 1869 v pseudobarokním slohu.

Kostel Narození Panny Marie v Kotouni
Barokní kostel Narození Panny Marie v Kotouni je díky své poloze na návrší vidět ze širšího okolí. Zajímavostí je kostnice, umístěná pod východním průčelím. Na návrší u kostela stojí také budova fary. 

Kostel Nejsvětější Trojice v Hlohovicích
Kostel byl postaven v letech 1727–1734 podle projektu architekta Františka Ignáce Prée.

Kostel sv. Jakuba v Kasejovicích
Původně gotický kostel sv. Jakuba je dominantou Kasejovic. V ohradní zdi jsou umístěny dvě výklenkové kapličky. Nedaleko od kostela najdeme za náměstím hodnotnou budovu fary.

Kostel sv. Jakuba Většího v Nepomuku
Kostel sv. Jakuba Většího v Nepomuku je gotický s volně stojící barokní zvonicí. Za Josefa II. byl zrušen, poté využíván jako sýpka a později opraven v novogotickém stylu.

Kostel sv. Mikuláše se zvonicí v Dobřanech
Původní gotický kostel sv. Mikuláše v Dobřanech byl později barokizován. Zvonice byla vybudována v roce 1700.

Kostel sv. Ondřeje v Bezděkově
Kostel sv. Ondřeje v Bezděkově byl vybudován po roce 1250.

Kostel sv. Prokopa v Letinech
Kostel sv. Prokopa stojí v obci Letiny na mírném návrší. Původně se jednalo o gotickou stavbu ze 14. století, později byl barokizován. 

Kostel Všech svatých v Hřešihlavech
Nynější pozdně barokní stavba pochází z let 1768–1769.

Kotouň
Vesnici Kotouň najdeme nedaleko Nepomuku. První zmínka o obci pochází z roku 1352.

Lučiště
Vesnice Lučiště se nachází nedaleko Spáleného Poříčí. První zpráva o obci pochází z roku 1379.

Ostrovec
Pro své stavebně-historické, památkové a urbanistické hodnoty byl Ostrovec prohlášen v roce 1994 vesnickou památkovou rezervací.

Zřícenina hradu Řebřík u Líšné
Hrad byl postaven zřejmě na konci 13. století.

Zvonice Bílá a Černá věž v Klatovech
Černá věž, nepřehlédnutelná dominanta klatovského náměstí, i poněkud zapomenutá Bílá věž u kostela Narození Panny Marie měly být nejen okázalou prezentací městského bohatství, nýbrž především odměřovat čas.  

Zvonice v Hadačce
Dřevěná zvonička starého typu.