Kostelec

Kostelec - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Vesnice středověkého původu s dominantou původně gotického kostela, přestavěného před polovinou 18. století v duchu barokní gotiky.

Památky v oblasti

Kostel sv. Jiří v Kostelci

Kostel sv. Jiří v Kostelci
Původně gotická stavba založena v první polovině 13. stolet.

Fotografie neexistuje.

Mohylové pohřebiště u Kostelce
V poli v mírném svahu severozápadně od obce bylo v minulosti identifikováno pravěké mohylové pohřebiště. Na začátku 30. let minulého století zde došlo k rozrušení asi pěti mohyl z mladší doby bronzové, nálezy byly přiřazeny milavečské kultuře. Dnes ji ...

Historie

Ves Kostelec se nachází asi 13 km severovýchodně od Plzně na okraji svahu spadajícího do údolí řeky Berounky. V historických pramenech se objevuje poprvé v roce 1238, kdy se koupí od místního šlechtice dostala do majetku plaského kláštera. Patrně ještě před tímto datem zde byl vystavěn gotický kostel sv. Jiří. V období husitských válek ves získala nové majitele z řad drobné šlechty, v 16. století pak tato nevelká lokalita patřila ke kaceřovskému panství Gryspeků z Gryspachu. Podle urbáře z roku 1558 měla jen čtyři usedlosti. Během třicetileté války byl Kostelec vypálen, to však již od roku 1623 příslušel opět k plaskému panství. Po zrušení kláštera se celé panství dostalo do majetku rodu Windischgrätzů. Od poloviny 19. století byl Kostelec samostatnou obcí, dnes je tato spíše rekreační osada částí obce Hromnice.

Fotografie

Kostel sv. Jiří v Kostelci