Kaceřov

Horní Bříza
Obec úzce spojená s keramickým průmyslem. Na návsi kaple, na hřbitově pomník obětem pochodu smrti.

Jarov
Cenný soubor lidové architektury ve vesnické památkové rezervaci.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plané
Z gotické stavební etapy kostela se dochovalo zdivo obdélné lodi a užšího pětiboce uzavřeného presbytáře s opěrnými pilíři a hrotitými okny. Západně od kostela v Plané je situována fara (čp. 1), patrová barokní budova z druhé poloviny 18....

Kostelec
Vesnice středověkého původu s dominantou původně gotického kostela, přestavěného před polovinou 18. století v duchu barokní gotiky.

Kralovice
Významné regionální centrum s dominantou kostela sv. Petra a Pavla, gotické stavby proměněné ve druhé polovině 16. století pod vlivem italské renesance.

Zámek Nečtiny (čp. 1)
Na místě rezidence Floriána Gryspeka z Gryspachu stojí dnes neogotická budova školicího střediska.