Berounka

Hradiště Kozel u Nadryb
Archeologické pozůstatky pravěkého hradiště zvaného Kozel.

Kostelec
Vesnice středověkého původu s dominantou původně gotického kostela, přestavěného před polovinou 18. století v duchu barokní gotiky.

Kozojedy
Někdejší trhové městečko s dominantou kostela sv. Mikuláše, původně gotickou stavbou obnovenou podle projektu architekta Santiniho.

Masarykův most v Plzni-Severním předměstí
V pohnuté válečné době 1. světové války se podařilo překlenout řeku Berounku mostem, jenž posléze získal jméno po prvním československém prezidentovi.  

Nadryby
Ves raně středověkého původu s pozoruhodnou barokní kaplí od architekta Santiniho, zakomponovanou ve druhé polovině 19. století jako zvonice do nové návesní kaple.

Tvrziště Pecihrádek u Plzně
Na ostrožně nad řekou Berounkou stávala v dnešních boleveckých lesích dřevěná tvrz zaniknuvší snad po požáru ve 14. století.  

Zřícenina hradu Věžka u Druztové
Z hradu zůstaly zachovány fragmenty obvodového zdiva objektů okolo nádvoří, přičemž na nejlépe chráněném místě nad řekou lze předpokládat hradní palác.