Windischgrätzové

Kladruby
Historie poddanského městečka Kladrub úzce souvisí s osudy stejnojmenného benediktinského kláštera, který byl založen na počátku 12. století.

Kostel sv. Anny Samotřetí v Pernolci
Novorománský kostel svaté Anny Samotřetí byl vybudován na přelomu 19. a 20. století poblíž Pernolce na místě starší poutní kaple.

Kostel sv. Václava v Tachově
Gotický kostel ze 13. století byl po roce 1558 renesančně přestavěn, v 19. století se využíval jako windischgrätzká hrobka.

Kostelec
Vesnice středověkého původu s dominantou původně gotického kostela, přestavěného před polovinou 18. století v duchu barokní gotiky.

Tachov
Osídlení na místě budoucího Tachova existovalo už ve 12. století, za Přemysla Otakara II. zde bylo založeno královské město, které sehrálo důležitou úlohu v dějinách západních Čech i celého Českého království.

Zámek Lhotka
Malý zámek v areálu lhoteckého dvora, který kdysi obývaly rody Rendlů z Oušavy, Perglárů a Windischgätrů, se v současnosti kvůli havarijnímu stavu potýká s hrozbou demolice.

Zámek Ostrůvek u Staré Knížecí Huti (čp. 5)
Bývalý lovecký zámeček z druhé poloviny 19. století stojí na romantické mýtině, ztracené v hloubi pohraničních lesů Tachovska.