věž

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Oseku
Kostel poprvé zmíněny už v roce 1352. Západně od něj fara z roku 1768.

Kostel Nejsvětější Trojice v Mlečicích
Původně gotický jednolodní kostel s věží v ose západního průčelí s polygonálně uzavřeným presbytářem.

Kostel Nejsvětější Trojice v Rokycanech
Kostel byl postaven zřejmě protestanty patrně v letech 1609–1615.

Kostel sv. Jakuba a Filipa ve Lhotě pod Radčem
Poprvé je připomínán již roku 1352.

Kostel sv. Jakuba v Drahoňově Újezdě
Jednolodní gotický kostel patrně z doby těsně před polovinou 14. století. Západně od kostela je budova pozdně barokní fary.

Kostel sv. Jakuba Většího v Mirošově
Kostel původně náležící k dnes zaniklé obci Chylice.

Kostel sv. Jana Křtitele v Kladrubech
Dlouholetá neúdržba se podepsala na špatném stavu kostela.

Kostel sv. Jana Křtitele v Mýtě
Kostel z roku 1359. Na náměstí se nachází také fara z 2. poloviny 18. století.

Kostel sv. Josefa v Mirošově
Barokní trojlodní stavba s trojboce uzavřeným presbytářem a hranolovou věží.

Kostel sv. Kříže v Újezdu u Svatého Kříže
Kostel byl postaven v letech 1777–1779.

Kostel sv. Martina v Přívěticích
Dnešní barokní kostel pochází z druhé poloviny 18. století.

Kostel sv. Mikuláše ve Zbirohu
Původně gotický kostel přestavěn v roce 1716.

Kostel sv. Petra a Pavla u Líšné
Kostel stojí na samotě nad Líšnou, kde kdysi stávala vesnice v podhradí Řebříku.

Kostel sv. Štěpána u Mýta
Původ kostela bývá někdy popisován ještě jako románský, ve 14. století byl goticky přestavěn.

Kostel sv. Václava v Radnicích
Původně gotická stavba byla zcela přestavěna podle projektu Jakuba Augustona někdy kolem roku 1720.

Kostel sv. Václava ve Skořicích
Kostel je jako farní poprvé připomínán již k roku 1352. U kostela se také nachází také budova fary z poloviny 18. století.

Kostel sv. Vavřince ve Strašicích
Gotický kostel pochází z konce 13. či z poloviny 14. století, v roce 1637 byl opraven.

Kostel sv. Vavřince ve Stupně
První písemná zpráva o kostelu pochází z roku 1352.

Nový a Starý zámek Chocenice (čp. 1 a 92)
Střed zámeckého areálu v Chocenicích tvoří patrový trojkřídlý zámek (čp. 1) s valbovou střechou. Nedaleko se nachází také starý zámek (čp. 92).

Radnice v Kasejovicích (čp. 98)
Radnice v Kasejovicích pochází z roku 1694. Později byla přestavována. V interiéru se dochovaly renesanční klenby.