Kostel sv. Josefa v Mirošově

Mirošov - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Barokní trojlodní stavba s trojboce uzavřeným presbytářem a hranolovou věží.

Historie

Panská rodina Vratislavů z Mitrovic získala mirošovské panství v roce 1616. Noví majitelé dali opravit kostel sv. Jakuba Většího v Chylicích a zasadili se také o zřízení fary v Mirošově v roce 1654. Roku 1693 nechali postavit původní kapli sv. Josefa, o osm let později rozšířenou na kostel. Majitelé panství, v roce 1701 povýšení do hraběcího stavu, chtěli využít kostel jako rodinnou hrobku. Také proto byla vybudována podzemní krypta. Vratislavové z Mitrovic se však značně zadlužili a nakonec panství v dražbě roku 1726 prodali. Zakladatele kostela dodnes připomíná nápis nad portálem, znaky Vratislavů z Mitrovic byly ozdobeny i původní svícny z inventáře kostela. Uvnitř kostela jsou z této doby rovněž tři krásné barokní oltáře.

Kostel je barokní trojlodní stavba s trojboce uzavřeným presbytářem a hranolovou věží.  Portál je zdobený sochami a andílky. Ve štítu v nice stojí socha sv. Josefa, na římse po stranách jsou umístěny další dvě sochy sv. Antonína a sv. Jana Nepomuckého. Kostel byl několikrát opravován. Zásadní rekonstrukce proběhla v roce 1893, tehdy byla nízká věž na jižní straně presbytáře opatřena štíhlejší bání. V roce 1912 byla částečně vyměněna kamenná podlaha za dřevěnou apod. Kostel je v majetku Římskokatolické farnosti v Rokycanech.

Fotografie

Kostel sv. Josefa v MirošověKostel sv. Josefa v MirošověKostel sv. Josefa v Mirošově