Radnice v Kasejovicích (čp. 98)

Kasejovice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Veřejné stavby
stavební sloh: renesance
historická epocha: novověk

Stručné představení

Radnice v Kasejovicích pochází z roku 1694. Později byla přestavována. V interiéru se dochovaly renesanční klenby.

Historie

V centru Kasejovic stojí u silnice původně pozdně renesanční radnice z roku 1694. Budova později získala charakteristickou věž s jehlancovou střechou. Na věži jsou osazeny hodiny. Objekt byl přestavován po požáru roku 1791 a 1868. Tehdy získal dnešní podobu. Roku 1704 byla ve dvoře dodatečně přistavěna šatlava. V interiéru se dochovaly renesanční klenby a místnost městské pokladnice ve věži. Tady bývaly uloženy městské knihy, které se v Kasejovicích unikátně dochovaly už od 15. století. Ve vestibulu radnice se můžeme seznámit s osazením kasejovických gruntů od 16. století. Také je zde umístěn kámen s vytesanou podobou obličeje. Budova je zapsána na seznamu nemovitých kulturních památek. Je opravená a slouží jako sídlo městského úřadu.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.