Kostel Nejsvětější Trojice v Mlečicích

Mlečice - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, historismus
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Původně gotický jednolodní kostel s věží v ose západního průčelí s polygonálně uzavřeným presbytářem.

Historie

Někteří autoři uvádí zasvěcení kostela Nanebevzetí Panny Marie. Kostel stojící na návsi je poprvé v pramenech zmiňován jako farní v polovině 14. století. Jednalo se o původně gotický jednolodní kostel s věží v ose západního průčelí s polygonálně uzavřeným presbytářem. Ze 14. století pochází presbytář s křížovou klenbou, sakristií, portály a vítězný oblouk. V západní stěně je široký portál s půlkruhovou archivoltou, nad vrcholem kruhový terč s reliéfem hlavy Krista. Loď kostela a věž (poslední patro je barokní) jsou pozdně gotické. Fara v Mlečicích zanikla zřejmě za třicetileté války, následně kostel sloužil jako filiální k Drahoňovu Újezdu. V polovině 18. století došlo k dílčím opravám kostela. Roku 1767 byla v Mlečicích zřízena lokálie a od roku 1858 samostatná fara. Po požáru kostela v roce 1885 došlo k jeho novogotické přestavbě dokončené roku 1896. Interiér lodi kostela je plochostropý, vítězný oblouk lomený. V interiéru byla dřevěná polychromová soška Assumpty z doby kolem let 1470–1480. Korunovaná Madona drží v pravé ruce jablko, v levé zřejmě držela žezlo. V současnosti je uložena v depozitáři. Kostel je v majetku Římskokatolické farnosti Zbiroh.

Významné pověsti

Na věži kostela je zavěšen zvon z roku 1541, podle pověsti se nazývá Husův zvon. Byl ulit mistrem Ondřejem Pražským. Pod nápisem je obraz kajícníka, z lidového vyprávění se má jednat právě o mistra Jana Husa. Jiná verze pověsti říká, že roku 1541 přišel za mistrem Ondřejem do pražské dílny neznámý měšťan. Vyprávěl mu svůj příběh, že je lichvář stejně jako jeho otec, mnoha lidmi prokletý. Nenachází prý klid, proto chce své peníze rozdat a také nechat z části zlata a stříbra ulít zvon s podobiznou Jana Husa. Nákres mistra Ondřeje se mu líbíl a za čtrnáct dnů přišel osobně se podívat na jeho lití s tím, že do zvonoviny chce vhodit vlastní zlato a stříbro. Při odlívání však do kotle s rozžavenou zvonovinou spadl a ani nestačil vykřiknout. Mistr Ondřej se zhroutil, ale zvon, v němž byl upálen lichvář, musel dokončit. Protože nevěděl, do kterého kostela ho chtěl nešťastník věnovat, zvon si ponechal ve své dílně. Nabízel ho, nikdo ho však nechtěl. Za třicetileté války zvon ukradli Švédové, dostali se s ním a dalšími dvěma zvony k Radči. Zde se prý strhla bitva se zbojníky z hradu Mitrvaldu a ti Švédům jejich kořist sebrali. Zvon pak byl nalezen po třicetileté válce ve skalní průrvě poblíž Mlečic. Ve zdejším kostelem chyběl zvon, a tak ho zavěsili do věže. Husův zvon zde od té doby zní dodnes.

Fotografie

Kostel Nejsvětější Trojice v MlečicíchKostel Nejsvětější Trojice v MlečicíchKostel Nejsvětější Trojice v Mlečicích