Nový a Starý zámek Chocenice (čp. 1 a 92)

Chocenice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: renesance, baroko, klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Střed zámeckého areálu v Chocenicích tvoří patrový trojkřídlý zámek (čp. 1) s valbovou střechou. Nedaleko se nachází také starý zámek (čp. 92).

Historie

Střed zámeckého areálu v Chocenicích tvoří izolovaně stojící patrový trojkřídlý zámek (čp. 1) s valbovou střechou, v jádru renesanční tvrz, jež byla později barokně rozšířena a do dnešní doby upravena v době klasicismu a poté ještě na začátku 20. století pro potřeby školy. V přízemí mají interiéry zachovány barokní valené klenby s výsečemi, podél dvorní strany je situována chodba, která je přístupná v ose umístěným barokním portálem. Patro je plochostropé, v místnostech se dochovalo několik barokních a klasicistních ostění a dveří. Věžička na vrcholu střechy má hodiny opatřené empírovým strojem. Kolem zámku byla dříve zahrada ohraničená ozdobným plotem. V zámku bývala umístěna Skupova ozdravovna feriálních osad plzeňských, později základní škola. Dnes je objekt v soukromém vlastnictví a není nijak využíván.

Západně od nového zámku stojí mohutná patrová budova starého zámku (čp. 92) s mansardovou střechou a roubeným patrem, někdejší úřednický dům. Barokní stavba má částečně klenuté přízemí s dochovanou černou kuchyní s mohutným dýmníkem. Bývala součástí staršího dvora při tvrzi, a to před její přestavbou na zámek. V nedávné době bylo založeno občanské sdružení usilující o záchranu tohoto objektu.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.