Kostel sv. Martina v Přívěticích

Přívětice - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Dnešní barokní kostel pochází z druhé poloviny 18. století.

Historie

Kostel sv. Martina se nachází zhruba půl kilometru severně od obce, je obklopen hřbitovem. Kostel je poprvé doložen k roku 1359. Původně šlo o kostel farní, jména farářů jsou známa do husitských válek. Zřejmě za nich fara zanikla a již nebyla obnovena. Kostel zůstal filiálním kostelem radnické fary.

Dnešní barokní kostel pochází z druhé poloviny 18. století. Jedná se o zděný omítaný kostel s obdélnou lodí. Presbytář je užší, trojboce uzavřený. Po jeho východní straně přiléhá zhruba čtvercová sakristie s jemně seříznutými nárožními hranami. Nad západním průčelím lodi je vztyčena osová čtyřboká věž. Loď má sedlovou střechu krytou hliníkovým plechem. Věž je kryta cibulovou bání na nízkém podstavci. V letech 2002–2003 byly opraveny omítky věže a štítu lodi. Od roku 2005 je kostel v majetku obce Přívětice, která provádí jeho další opravy.

Z interiéru kostela je zajímavá dřevěná, částečně polychromovaná soška Assumpty pravděpodobně z let 1470–1480. V současnosti je uložena v depozitáři. Soška Panny Marie Nanebevzaté stojí na srpku měsíce. Ježíšek, jehož drží v pravé ruce, drží v levé ruce jablko (kouli), symbol svrchované moci, pravou ruku zvedá v gestu žehnání.

Fotografie

Kostel sv. Martina v PřívěticíchKostel sv. Martina v PřívěticíchKostel sv. Martina v Přívěticích