Lobkovicové

Čečovice
Vesnice s gotickým kostelem sv. Mikuláše, architektonicky unikátní cihlovou stavbou s bohatou kamenickou výzdobou.

Horšovská obora s poplužním dvorem
Obora pro chov vysoké zvěře.

Horšovský Týn
Městská památková rezervace se známým renesančním zámkem, který nabízí několik prohlídkových okruhů i příležitostné výstavy.

Kostel Narození Panny Marie v Křimicích
Původně středověkou kapli rozšířil do podoby kostela v letech 1713 až 1714 architekt Fratišek Maxmilián Kaňka. V polovině 19. století si ji pak za místo svého posledního odpočinku vyvolili Lobkovicové.

Křimice
Vývoj Křimic, v jejichž držení se od středověku střídali především plzenští měšťané, výrazně poznamenal rok 1830, kdy si zdejší zámek jako sídelní rezidenci vyvolili Lobkovicové.

Mohylové pohřebiště u Nové Hospody
V lese u Nové Hospody jsou patrné mohylové náspy upozorňující na existenci mohylového pohřebiště z doby bronzové, jehož velká část zanikla během výstavby nedalekých rodinných domů.  

Podražnice
Vesnička pod halštatským hradištěm. Rodiště osobního sekretáře pruského kancléře Bismarcka.

Staňkov
Město Staňkov na Radbuze, které kdysi tvořily dvě stejnojmenné části. Staré průmyslové centrum, které znovu objevuje svou česko-německo-židovskou minulost.

Zámek Čečovice (čp. 1)
Barokní trojkřídlá jednopatrová stavba.

Zámek Nekmíř (čp. 1)
Výrazná patrová budova zámku na půdorysu písmene "U" s arkádovým nádvořím.

Zámek v Tachově (čp. 1)
Rozsáhlý klasicistní zámek, který získal svou dnešní podobu sérií úprav a přestaveb původního středověkého královského hradu, jenž stál na strategickém místě nad brodem přes řeku Mži.

Zámek Zbiroh (čp. 1)
Zámek je od roku 2005 přístupný veřejnosti, návštěvníci si ho mohou prohlédnout ve dvou okruzích.