Křimice

Křimice - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Vývoj Křimic, v jejichž držení se od středověku střídali především plzenští měšťané, výrazně poznamenal rok 1830, kdy si zdejší zámek jako sídelní rezidenci vyvolili Lobkovicové.

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Historické jádro vsi Křimice
Urbanistickými jádry Křimic byl rozsáhlý hospodářský dvůr a především šlechtické sídlo, kolem něhož se rozvíjela výrazná stavební činnost zvláště v 18. a 19. století.

Kostel Narození Panny Marie v Křimicích

Kostel Narození Panny Marie v Křimicích
Původně středověkou kapli rozšířil do podoby kostela v letech 1713 až 1714 architekt Fratišek Maxmilián Kaňka. V polovině 19. století si ji pak za místo svého posledního odpočinku vyvolili Lobkovicové.

Sousoší Piety a socha sv. Jana Nepomuckého v Křimicích

Sousoší Piety a socha sv. Jana Nepomuckého v Křimicích
Autorem sousoší Piety před křimickým zámkem i sochy sv. Jana Nepomuckého u Záhorského jezu je Lazar Widemann.

Zámek Křimice (čp. 1)

Zámek Křimice (čp. 1)
Na místě starší tvrze nechal v roce 1732 vystavět František Václav z Vrtby barokní zámek podle návrhu Františka Maxmiliana Kaňky. Interiéry v rokokovém duchu vymaloval Julius Lux a sochami opatřil Lazar Widmann. 

Historie

Počátky Křimic jsou spjaty se starým šlechtickým rodem Drslaviců, kteří je drželi v průběhu 13. a zřejmě i 14. století. Posléze je zakoupil Pertold, zvaný Nussl, plzeňský měšťan, který započal měšťanskou éru držby Křimic vrcholící počátkem 17. století, kdy zemřel bezdětný poslední příslušník měšťanského rodu Točníků Purkart. Od poloviny 17. století panství vlastnili páni z Vrtby a od nich je roku 1830 získali Lobkovicové, kteří využívají křimický zámeček, s výjimkou 2. poloviny 20. století, až do současnosti.

Pro vývoj a urbanisticHistorické jádro vsi Křimiceké uspořádání Křimic, jež byly k Plzni připojeny v roce 1973, bylo zásadní zbudování hospodářského dvora a šlechtického sídla v průběhu 18. a 19. století. Neméně významné bylo také směřování důležité obchodní cesty z Plzně do Norimberka právě přes Křimice. Mezi architektonicky nejcennější část lze považovat panské sídlo a k němu přiléhající budovy na severozápadě obce a následně venkovské usedlosti na jižní straně návsi. Bohatí sedláci využívající k obchodu blízkou panskou rezidenci si v průběhu 19. století v Křimicích stavěli krásné klasicistní patrové domy, které mnohdy ozdobili empírovou či historizující fasádou s lizénami, profilovanými římsami a dvůr uzavřeli výstavní klenutou branou. Cenné jsou zvláště usedlosti čp. 13, 14, 41 a 45, jejichž jádro má středověký původ. Mezi hospodářskými objekty vyniká pozdně barokní sýpka u domu čp. 22. Pozoruhodný celek lidové architektury je od roku 1995 památkově chráněn.  

Fotografie

Kostel Narození Panny Marie v KřimicíchSousoší Piety a socha sv. Jana Nepomuckého v KřimicíchZámek Křimice (čp. 1)