Podražnice

Podražnice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Vesnička pod halštatským hradištěm. Rodiště osobního sekretáře pruského kancléře Bismarcka.

http://www.horsovskytyn.cz/

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Hradiště Na zámku u Podražnic
Staré halštatské hradiště.

Historie

Podražnice leží 3 km severně od Horšovského Týna, ke kterému také ves vždy patřila. První zmínka o vsi je z roku 1312. Sídlil zde nápravník, který se o obec staral. Název, který zněl původně „Podhradics“ odkazoval na polohu v údolí pod starobylým halštatským hradištěm. V lesích nedaleko vsi se v pravěku rovněž pohřbívalo (mohylová pole). V 16. století založili Lobkovicové severovýchodně od vsi oboru na vysokou. Za třicetileté války ves zpustla a musela být obnovena. Ve vsi převážilo postupně německé obyvatelstvo, které bylo po druhé světové válce odsunuto.  Dnes má vesnička jen kolem padesátky obyvatel.

Náves je částečně okrouhlá. Po obvodu stojí usedlosti a chalupy se stavební výbavou z 2. poloviny 19. století a z prvních desetiletí 20. století. Do návsi zasahuje vrchnostenský dvůr, který ve vsi založili Trauttmansdorffové v 17. století, od roku 1913 zde měli hříbárnu. Návesní osmiboká kaple P. Marie je novogotická, mladší než na ní uvedený letopočet 1801, který připomíná patrně nějakou starší stavbu. Struktura obce byla velmi poničena demolicemi po roce 1945. Ještě koncem 90. let 20. století byla řada staveb rozpadlých a zčásti zřícených.

Významné osobnosti

Anton Weisshaar

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.