lidová architektura

Nezdice
Obec Nezdice najdeme nedaleko Přeštic. První písemná zpráva pochází z roku 1243.

Nové Mitrovice
Nové Mitrovice najdeme nedaleko Spáleného Poříčí. Dominantou obce je kostel sv. Jana Nepomuckého. 

Nynice
V lokalitě se původně nacházel hospodářský dvůr plaských cisterciáků. Od roku 1995 vesnická památková zóna.

Olešovice
Nejpočetnější a nejucelenější soubor hrázděných domů na severním Plzeňsku. Vesnická památková zóna.

Ostrovec
Pro své stavebně-historické, památkové a urbanistické hodnoty byl Ostrovec prohlášen v roce 1994 vesnickou památkovou rezervací.

Osvračín
Poblíž obce Osvračín jsou nepatrné zbytky hradu, o kterém se vyprávělo, že se propadl do země.

Petrovice
Malá vesnička nedaleko Kozinova Újezda. Lidová architektura.

Podmokly
Historické jádro vsi bylo pro své mimořádné památkové, stavebně-historické a urbanistické kvality prohlášeno v roce 1995 vesnickou památkovou zónou.

Podzámčí
Obec v podhradí někdejšího slavného pomezního hradu Rýzmberka, dnes zříceniny. Zřícenina hradu je volně přístupná, rozhledna jen v otevíracích hodinách.

Poleň
Poleň založila místní šlechta nejpozději ve 13. století, od počátku však byla ves rozdělena na několik částí, z nichž jedna byla spravována z hradu Pušperk. Počátkem 18. století pak celou Poleň připojili Černínové z Chudenic ke svému panství.

Polžice
Ves na Radbuze v těsném sousedství horšovské obory. Lidová architektura, umělý renesanční vodní kanál, poblíž starý mlýn.

Potvorov
Ves na rozhraní plaského a rabštejnského panství s unikátním románským kostelem.

Přešín
Vesnice Přešín se nachází nedaleko Čížkova a Blovic. První zmínka pochází z roku 1239.  

Ptenín
Vesnici Ptenín najdeme nedaleko Merklína a Přeštic. Dominantou obce je barokní zámek.

Radějov
Jedna z nejodlehlejších lokalit na Plzeňsku, vesnická památková zóna.

Radkovice
Vesnice Radkovice se rozkládá nedaleko Přeštic. V okolí se nacházejí pozůstatky hradiště Jindřín.

Radonice
Vesnice se starým osídlením. Zajímavá lidová architektura.

Semněvice
Vesnice s kostelem sv. Jiří.

Skočice
Vesnice Skočice leží nedaleko Přeštic a Lužan. Najdeme v ní kapli Nejsvětější Trojice a pozůstatky středověké tvrze.

Špitál v Rabštejně nad Střelou (čp. 38)
Pozoruhodná stavba s roubeným přízemím a hrázděným patrem.