Osvračín

Osvračín - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Poblíž obce Osvračín jsou nepatrné zbytky hradu, o kterém se vyprávělo, že se propadl do země.

http://www.osvracin.cz/

Památky v oblasti

Kostel Narození Panny Marie v Osvračíně

Kostel Narození Panny Marie v Osvračíně
V jádru gotická stavba ze 14. století.

Zámek Osvračín (čp. 1)

Zámek Osvračín (čp. 1)
Raně barokní zámek, později majetek TJ Sokol.

Fotografie neexistuje.

Zřícenina hradu Osvračín
Rozeznatelné příkopy a valy, dochovala se i část hradební zdi.

Historie

Obec Osvračín se nachází na soutoku Zubřiny a Dravého potoka. Na ostrohu východně od dnešní obce stával středověký hrad, z kterého zůstaly dnes již jen nepatrné zbytky. S hradem a jeho majiteli jsou také spojeny počátky historie obce, která často měnila majitele. Zmínky o místním kostelu Narození Panny Marie máme již z konce 14. století. V 80. letech 16. století je poprvé zmíněna tvrz v Osvračíně, kterou si postavili Kocovští z Kocova. Stála dle kroniky v místech dnešního hospodářského dvora. Majetek po nich převzali Černínové, obec krátce patřila i k panství Chudenice.

V obci (na svažité návsi a podél komunikací) se dochovaly domy a brány, většinou z 2. poloviny 19. století a počátku 20. století. Ve 20. – 30. letech vznikly zajímavé domy čp. 153 a 154.  U čp. 58/183, 60, 91, 22, 23 stojí zděné patrové špýchary, u čp. 38 a 39 brány. Čp. 15 a 95 mají ještě některé roubené části. 

Barokní zámek si v obci na přikoupených pozemcích postavili patrně Hildprandtové, kteří koupili panství roku 1734 (Jan Hildprandt z Ottenhausenu – zemřel roku 1776). Ten nechal barokně upravit také kostel. Od 40. let 19. století do roku 1945 vlastnila zámek sklářská rodina Zieglerů. Obec měla od 1. poloviny 18. století i svůj pivovar, dodnes se uchovala část jeho sklepů. Různé podzemní chodby (pro ochranu i pro užitkové účely) jsou pro Osvračín typické. Není divu, že se i o hradu vyprávělo, že se propadl do země, což se mimochodem skutečně stalo části podzemních prostor pod několika domy v obci roku 1936. Tím tajemná pověst Osvračína jen vzrostla.

Ve 20. letech 20. století učil v Osvračíně regionální spisovatel a básník Domažlicka Josef Abraham. Napsal např. vlastenecké „Chodské sonety“ (1931). Přispíval hojně také do místního tisku. V Osvračíně zemřel a je zde pohřben.

Zámek v Osvračíně patřil od 40. let 19. století do roku 1945 známé sklářské rodině Zieglerů. V regionu nejznámější Ondřej Ziegler nechal zámek novogoticky přestavět. Zieglerovi provozovali např. sklárnu ve Staňkově, později ještě větší podnik v Holýšově, který patřil ve svém oboru k největším a nejmodernějším v Rakousku – Uhersku. Specializovali se na výrobu tabulového a zrcadlového skla. Roku 1875 si Zieglerovi nechali postavit na hřbitově Osvračíně rodinnou novogotickou hrobku. Vstup do ní symbolicky není z kamene, ale s pevného skla.

Významné pověsti

Chlebové střevíčky

V dávných dobách žily na hradě Osvračín tři sestry. Byly rozmazlené až hrůza, jak se na šlechtické dcerky sluší. Stížnosti chudiny z okolí, která už pomalu neměla co jíst, je vůbec nezajímaly. A těch šatů a bot, co měly! Když už je omrzely vzácné látky i kůže, poručily, aby jim vyrobili nové střevíčky z chlebového těsta. A hned také uspořádaly hlučný bál, aby se v nich mohly všem předvést. Sotva však zahrála hudba a marnotratnice se chtěly pustit do tance, propadly se do země i s celým hradem.

Významné události

Archeologický průzkum vyvrací tradované legendy

Roku 1998 provedl ve spolupráci s Archeologickým ústavem v Praze archeologický průzkum hradu Zdeněk Procházka s dobrovolníky. Prokázal, že hrad zanikl násilně, patrně nedlouho po svém dokončení. Místní ho ani nestačili rozebrat, jak se tradovalo, při jeho zničení došlo ke zřícení zdiva směrem dovnitř. Vznikl tak umělý pahorek, který zarostl zelení.

Významné osobnosti

 Josef Abraham

Fotografie

OsvračínOsvračínKostel Narození Panny Marie v OsvračíněZámek Osvračín (čp. 1)