Radkovice

Radkovice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Vesnice Radkovice se rozkládá nedaleko Přeštic. V okolí se nacházejí pozůstatky hradiště Jindřín.

http://www.radkovice.cz

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Hradiště Jindřín u Radkovic
Nedaleko obce Radkovice najdeme pozůstatky výšinného opevněného sídliště a hradiště Jindřín.

Historie

Vesnici Radkovice najdeme asi 5 km jihovýchodně od Přeštic. První zmínka pochází z roku 1397 a souvisí s prodejem tvrze. Ves příslušela ke hradu Skála, po jeho zániku v 16. století poté ke Švihovu. Na poplužním dvoře sídlil koncem 16. století krátce Jindřich Chlumčanský. Statek příslušel od roku 1613 k Příchovicím. V roce 1882 byl ve vesnici nalezen velký poklad grošů, který byl ukryt před rokem 1440. Roku 1900 tady bylo 249 obyvatel a 43 domů.

Poblíž obce najdeme pozůstatky výšinného opevněného sídliště a hradiště Jindřín. Na kraji vesnice se rozkládá bývalý poplužní dvůr, dále se zde dochovaly zbytky tvrze a několik dokladů lidové architektury.   

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.