Přešín

Přešín - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Vesnice Přešín se nachází nedaleko Čížkova a Blovic. První zmínka pochází z roku 1239.

http://www.obec-cizkov.cz

Památky v oblasti

Zřícenina hradu Strašná skála

Zřícenina hradu Strašná skála
Zřícenina středověkého hradu Strašná skála se nalézá poblíž vesnic Přešín a Čížkov.

Historie

Vesnice Přešín leží asi 7 km východně od Blovic, 9 km severovýchodně od Nepomuku. Je částí obce Čížkov v okrese Plzeň-jih. Pro svoji polohu byl dříve nazýván také jako Podlesí. První zmínka pochází z roku 1239. Přešín patřil k Rožmitálu, od roku 1349 byl u části, jež byla odkázána pražskému arcibiskupství. Ves byla rozdělena na dvě části, přičemž druhá část byla majetkem kláštera Ostrov. Jako zástavu od krále Zikmunda Lucemburského drželi Přešín Zmrzlíkové ze Svojšína. V roce 1558 koupilo polovinu Přešína město Rokycany, druhý díl byl přikoupen roku 1567. Přešínští poté sehráli roli při přijímání Rokycan mezi královská města, jelikož se vzbouřili proti požadavku na zaplacení části městského dluhu. V roce 1620 byla vesnice vypálena vojskem. Roku 1900 tady žilo v 61 domech 463 obyvatel. Nedaleko vesnice kdysi stával hrad Strašná skála.    

Významné pověsti

Pověst o Strašné skále

Na hradě, který nese jméno Strašná skála, byly podle pověsti nalezeny zbraně, střepy, kostry a lid si vyprávěl, že kdysi se jakýsi vrčeňský rolník díval ze svého domu na tuto Strašnou skálu a spatřil na ní zámek tak velký, jako byl zámek zelenohorský u Nepomuku. Volal na sousedy, aby se šli podívat, ale než přišli, vidění zmizelo.

Fotografie

Zřícenina hradu Strašná skála