Zámek Čeminy (čp. 6)

Čeminy - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Jednopoatrová budova zámku s průčelím s trojúhelníkovitým štítem a balkonem.

Historie

Rozsáhlý zámecký areál je dominantou obce. Samotná budova zámku je jednopatrová, s průčelím s trojúhelníkovitým štítem a balkonem. V interiéru se dochovaly valené klenby s výsečemi a plackami.

Jádro zámku je barokní z přelomu 17. a 18. století, dnešní podoba je výsledkem empírové přestavby a dostavby z roku 1830, kterou nechal provést Josef Erben z Erbenů, loketský hejtman.

K zámku přiléhá hospodářský dvůr s obytnými budovami, kamenná sýpka, bývalý pivovar a lihovar, a další klasicistní objekty. Dřívější park je nyní zpustlý.

Fotografie

Zámek Čeminy (čp. 6)