Roupov

Roupov - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Vesnice Roupov se nachází nedaleko Přeštic. Dominantou obce je zřícenina středověkého hradu.

http://www.obec-roupov.cz

Památky v oblasti

Kaple sv. Anny v Roupově

Kaple sv. Anny v Roupově
Proti přístupové cestě k roupovskému hradu stojí barokní kaple sv. Anny z roku 1696.

Fotografie neexistuje.

Mohylové pohřebiště u Roupova
Okolí Roupova bylo osídleno již ve střední době bronzové, jak dokládají nálezy mohyl.

Zřícenina hradu Roupov (čp. 1)

Zřícenina hradu Roupov (čp. 1)
Roupov patří mezi velmi zajímavé hradní zříceniny, a to především díky dochovanému vysokému komínu, který je v české hradní architektuře naprosto unikátní.

Historie

Vesnici Roupov najdeme asi 6 km jihozápadně od Přeštic v okrese Plzeň-jih. Poprvé je zmiňována roku 1250. Tehdy zde bylo zemanské sídlo. Okolí však bylo osídleno již ve střední době bronzové. Dějiny vesnice jsou úzce spjaty se stejnojmenným hradem, jehož zřícenina se dochovala do dnešní doby. Hrad byl původně gotický, později byl upravován renesančně. Jeho majitel Jan Jiří z Roupova vymohl roku 1514 povýšení rodové vsi na městečko. Po roce 1700 hrad chátral. Roku 1920 bylo ve vesnici 584 obyvatel a 99 domů. V roce 1992 tady žilo 253 obyvatel.

Dominantou obce je hradní zřícenina, dále se zde nachází kaple sv. Anny, kaplička sv. Jana Nepomuckého, pamětní kříž, hospodářský dvůr, sýpka. V okolí byly odkryty pravěké mohyly.

Významné pověsti

Pověst o tajné chodbě

Pověst se vztahuje ke studni na hradě Roupov, z níž měla vést tajná chodba. Když hradní posádka vpustila jednou do studny kachnu, vyplavala dle pověsti živá až ve vodním příkopu hradu Švihov. Z hradu měla dále vést tajná podzemní chodba do tvrze ve Vřeskovicích, jež stávala na výšině v blízkosti dnešního kostela.

Fotografie

Kaple sv. Anny v RoupověZřícenina hradu Roupov (čp. 1)