kladrubský klášter

Čeminy
Středověká ves kladrubského kláštera se zříceninou hradu, barokním dvorem a zámkem.

Cisterciácký klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Plasích (čp. 2)
Objekt kláštera s kostelem je ve správě Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Českých Budějovicích a funguje zde několik prohlídkových okruhů.

Dolní Jamné
Ves s hornickou minulostí a původně románským kostelem.

Doubrava
Vesnice s rozlehlou návsí, v jejímž středu stojí pozdně barokní kaplička. Nedaleko se nachází pravěké mohylové pohřebiště.

Fara v Městě Touškově (čp. 107)
Budova fary byla postavena v roce 1746 na objednávku kladrubského opata Josefa Siebera.

Hospodářský dvůr Komberk u Čemin (čp. 47)
Celý areál, uvedený v éře socialistického zemědělství mezi lety 1948 a 1989 do žalostného stavu, byl nedávno zrekonstruován a dnes je znovu využíván pro soukromé hospodaření.

Hospodářský dvůr v Tlučné
Rozsáhlý vrchnostenský hospodářský dvůr.

Kostel sv. Jana Křtitele v Městě Touškově
Stavba kostela byla realizována na objednávku posledního opata kláštera v Kladrubech Amanda Streera (1756–1783). Předchozí kladrubský opat, Josef Sieber, zase nechal postavit budovu fary.

Kostel sv. Jiří v Lukové
Kostel se dnes ocitá v havarijním stavu a prakticky bez mobiliáře.

Kostel sv. Martina v Horních Sekyřanech
Bývalý hřbitovní kostel sv. Martina, postaven již po roce 1375.

Kostel sv. Ondřeje v Krašově
Tribunový kostel ze 12. století, dnes značně zdevastovaný.

Kostel sv. Štěpána v Kozolupech
Farní kostel je v obci zaznamenám již ve 14. století, dnešní kostel je významnou barokní památkou postavenou v letech 1777-1782 podle návrhu A. Haffeneckera.

Líšťany
Ves doložená již ve 12. století se zámkem, kostelem a mohylovým pohřebištěm.

Lochousice
Obec raně středověkého původu, od roku 2004 vesnická památková zóna.

Město Touškov
Městečko venkovského typu s dominantou pozdně barokního kostela a souborem domů s unikátně dochovanými gotickými jádry.

Plešnice
Sídlo vladyků z Nečtin, poblíž zřícenina hradu Buben.

Pňovany
Obec u Hracholuské přehrady se zámkem, kaplí a židovským hřbitovem.