Město Touškov

Město Touškov - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Městečko venkovského typu s dominantou pozdně barokního kostela a souborem domů s unikátně dochovanými gotickými jádry.

http://www.touskov.cz/

Památky v oblasti

Bývalá šatlava v Městě Touškově (čp. 201)

Bývalá šatlava v Městě Touškově (čp. 201)
Pozdně klasicistní přízemní zděná budova z 2. poloviny 19. století.

Fara v Městě Touškově (čp. 107)

Fara v Městě Touškově (čp. 107)
Budova fary byla postavena v roce 1746 na objednávku kladrubského opata Josefa Siebera.

Historické jádro Města Touškova

Historické jádro Města Touškova
Město Touškov si dodnes zachovává půvabné panorama a především svou památkovou podstatu, pro niž bylo v roce 1992 prohlášeno městskou památkovou zónou.

Hřbitovní kaple v Městě Touškově

Hřbitovní kaple v Městě Touškově
Pseudorománská kaple s rodinnou hrobkou.

Kostel sv. Jana Křtitele v Městě Touškově

Kostel sv. Jana Křtitele v Městě Touškově
Stavba kostela byla realizována na objednávku posledního opata kláštera v Kladrubech Amanda Streera (1756–1783). Předchozí kladrubský opat, Josef Sieber, zase nechal postavit budovu fary.

Městské domy v Městě Touškově

Městské domy v Městě Touškově
Soubor městských domů od gotiky po neorenesanci.

Fotografie neexistuje.

Sídliště u Města Touškova
Archeologické pozůstatky pravěkého sídliště z období eneolitu.

Sousoší Nejsvětější Trojice a socha sv. Jana Nepomuckého v Městě Touškově

Sousoší Nejsvětější Trojice a socha sv. Jana Nepomuckého v Městě Touškově
Kamenný sloup Nejsvětější Trojice stojí na Dolním náměstí a socha sv. Jana Nepomuckého u školy.

Židovský hřbitov v Městě Touškově

Židovský hřbitov v Městě Touškově
Dodnes se ze hřbitova dochovalo asi 20 poškozených náhrobků a torzo ohradní zdi.

Historie

Město Touškov se nachází v rovinatém až mírně svažitém terénu kolem řeky Mže 8 km západně od Plzně. Původní trhovou ves jménem Touškov koupil asi v roce 1239 od šlechtice Drslava klášter v Kladrubech. Biskup Tobiáš z Bechyně vydal 12. března 1288 souhlas k přeměně zdejší fary na benediktinské proboštství, což bylo potvrzeno v roce 1312. Již v roce 1288 se Touškov nazýval městečkem. Lokalita byla zničena za husitských válek, poklesla na úroveň vsi a v následujícím období zaniklo i zdejší proboštství. Po roce 1481 zde nadále fungovala fara pod správou kladrubských benediktinů, ale jen do roku 1543, kdy se dostala pod patronát šlechtických držitelů, pánů z Roupova, kteří také v témže roce vymohli na císaři Ferdinandu I. znovupovýšení Touškova na město. Teprve v roce 1651 se Touškov vrátil do majetku kladrubského kláštera, který tím znovuzískal i zdejší faru a obojí pak spravoval až do svého zrušení v roce 1785. Touškov byl součástí klášterního statku Čemíny, který v roce 1790 od náboženského fondu koupil svobodný pán Jan Josef Erben z Erbenů. Výraznější rozvoj Touškova pak nastal po roce 1850, kdy se stal sídlem soudního okresu. Silně germanizovaná lokalita, německy nazývaná Markt Weiss-Tuschkau (v roce 1921 jen 212 českých obyvatel z celkového počtu 1648), se při záboru pohraničí na podzim 1938 ocitla na území Velkoněmecké říše. Na konci druhé světové války v dubnu 1945 bylo městečko silně poničeno americkým náletem na nedalekou zbrojovku, plzeňské Škodovy závody. Poválečný odsun postihl drtivou většinu zdejšího obyvatelstva, které bylo nahrazeno nově příchozími osídlenci z Plzně a blízkého okolí. Takto přetrženou historickou a kulturní kontinuitu místa se v následujících letech dařilo navazovat s obtížemi. Nová éra městečka, které si dodnes uchovává spíše zemědělský charakter, začala po roce 1990, kdy začalo výrazně těžit z blízkosti krajské metropole.

Významné osobnosti

Amand Streer

1702-1783

Fotografie

Bývalá šatlava v Městě Touškově (čp. 201)Fara v Městě Touškově (čp. 107)Historické jádro Města TouškovaHřbitovní kaple v Městě TouškověKostel sv. Jana Křtitele v Městě TouškověMěstské domy v Městě TouškověSousoší Nejsvětější Trojice a socha sv. Jana Nepomuckého v Městě TouškověŽidovský hřbitov v Městě Touškově