Čemínský potok

Hospodářský dvůr Komberk u Čemin (čp. 47)
Celý areál, uvedený v éře socialistického zemědělství mezi lety 1948 a 1989 do žalostného stavu, byl nedávno zrekonstruován a dnes je znovu využíván pro soukromé hospodaření.

Mohylové pohřebiště Hůrka u Líšťan
Pravěké mohylové pohřebiště původně s necelou stovkou mohy.