Komberk

Hospodářský dvůr Komberk u Čemin (čp. 47)
Celý areál, uvedený v éře socialistického zemědělství mezi lety 1948 a 1989 do žalostného stavu, byl nedávno zrekonstruován a dnes je znovu využíván pro soukromé hospodaření.