Hořehledy

Hořehledy - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Vesnici Hořehledy najdeme nedaleko Spáleného Poříčí. K vidění jsou zde zajímavé venkovské usedlosti, nedaleko obce pak zbytky středověkého tvrziště.

http://www.spaleneporici.cz

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Zřícenina tvrze Hořehledy
Nedaleko obce Hořehledy najdeme pozůstatky středověkého tvrziště s viditelným příkopem a zbytkem valu.

Historie

Vesnice Hořehledy se rozkládá nad údolím potoka Bradavy, na západním úpatí vrchu Kokšína asi 3 km východně od Spáleného Poříčí, 8 km severovýchodně od Blovic v okrese Plzeň-jih. Dnes je částí Spáleného Poříčí. Od polohy je zřejmě odvozen i název obce – osadníci hleděli shora, tedy z vyšších poloh Kokšína do nížiny u Spáleného Poříčí. Jedná se pravděpodobně o kolonizační ves. První zmínky pocházejí z roku 1379. K roku 1460 je zde zmiňován Jindřich Trehub ze Štěpánovic. Později Hořehledy připadly k Těnovicím. Při vesnici byla vybudována železná huť, jež je roku 1580 zmiňována jako majetek pánů z Roupova. V roce 1721 připadla vesnice trvale ke Spálenému Poříčí. Roku 1829 stálo ve vsi 55 domů a žilo zde 370 obyvatel. Byla tady hospoda, mlýn, pila, hamr, dvě cihelny a poblíž hájovna. V roce 1890 zde žilo 486 obyvatel.

Ve vesnici najdeme několik cenných venkovských usedlostí. Dále je zde kaple se zvoničkou, pomník padlým v první světové válce a rodný dům malíře Josefa Hodka. Poblíž se nachází zřícenina tvrze. U obce se rozkládá přírodní památka Hořehledy, což je ojedinělý soubor lužního lesa a mokřadních rostlin v údolí Mítovského potoka. Na kraji vesnice bylo vybudováno golfové hřiště.  

Malíř Josef Hodek starší (1856–1927) se narodil v Hořehledech roku 1856. Jeho syn Josef Hodek mladší (1888–1973), taktéž výtvarný umělec, tady přišel na svět v roce 1888.

Významné osobnosti

Josef Hodek starší

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.