Hořehledy

Hořehledy
Vesnici Hořehledy najdeme nedaleko Spáleného Poříčí. K vidění jsou zde zajímavé venkovské usedlosti, nedaleko obce pak zbytky středověkého tvrziště.

Hradiště Kokšín u Mítova
Hradiště Kokšín se nachází na stejnojmenném vrchu nedaleko Mítova.

Kostel sv. Mikuláše ve Spáleném Poříčí
Kostel sv. Mikuláše najdeme ve Spáleném Poříčí na náměstí. Farní kostel tady existoval již ve 14. století. 

Mítov
Vesnici Mítov najdeme blízko Nových Mitrovic. Poprvé je zmiňována roku 1349. V roce 1995 tady byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Pomník padlým v 1. světové válce v Hořehledech
Na návsi v Hořehledech stojí pomník vybudovaný jako vzpomínka na padlé v první světové válce.

Spálené Poříčí
Město Spálené Poříčí je poprvé zmiňováno roku 1239. Najdeme v něm řadu zajímavých památek. Pozornost zaslouží především historické jádro, které bylo roku 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou. 

Venkovské usedlosti v Hořehledech (čp. 32, 37)
V Hořehledech je k vidění několik zajímavých dokladů lidové architektury. 

Zřícenina tvrze Hořehledy
Nedaleko obce Hořehledy najdeme pozůstatky středověkého tvrziště s viditelným příkopem a zbytkem valu.