tvrziště

Drahoňův Újezd
O Drahoňově Újezdě pochází první písemná zpráva z roku 1352. Ve vesnici, která je památkovou zónou, se zachoval cenný soubor staveb lidové architektury.

Hořehledy
Vesnici Hořehledy najdeme nedaleko Spáleného Poříčí. K vidění jsou zde zajímavé venkovské usedlosti, nedaleko obce pak zbytky středověkého tvrziště.

Kornatice
Tvrziště Javor ležící mimo turistické značky je středověkého původu. Zničeno bylo společně s vesnicí stejného jména v 15. století.

Mělnice
Malebně působící vesnice rozložená stupňovitě na příkrém svahu. Kostel sv. Jiljí. Tvrziště v horní části vsi.

Mirošov
Dominantou Mirošova je barokní zámek postavený podle plánů Jakuba Augustona. Barokní je také kostel sv. Josefa a sochy u náměstí.

Nebřeziny
Vesnici, která patřila mezi nejstarší pozemkové příslušenství plaského kláštera, dominuje budova barokní rezidence vystavěné v první čtvrtině 18. století stavitelem Kondelem podle plánů architekta Santiniho.

Skočice
Vesnice Skočice leží nedaleko Přeštic a Lužan. Najdeme v ní kapli Nejsvětější Trojice a pozůstatky středověké tvrze.

Zaniklá tvrz Liběšov u Bezvěrova
Terénní pozůstatky zaniklé tvrze Liběšov. Další tvrz stávala přímo v Bezvěrově.

Zaniklá tvrz Šebíkov u Trojan
Výrazné pozůstatky zaniklé středověké tvrze Šebíkov.

Zaniklá tvrz Skočice
Středověkou tvrz ve Skočicích připomínají dnes zbytky valu a příkopy na východním okraji vesnice.

Zřícenina tvrze Hořehledy
Nedaleko obce Hořehledy najdeme pozůstatky středověkého tvrziště s viditelným příkopem a zbytkem valu.

Zvíkovec
Malebná obec nad Berounkou je od roku 2008 městysem.